Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

De ZelfKonfrontatieMethode

 

De ZKM is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde manier van begeleid zelfonderzoek die mensen in staat stelt tot intensieve, systematische reflectie op het eigen leven en werk. Het verhaal onder het verhaal wordt zichtbaar en voelbaar. Datgene wat iemand drijft en wat iemand belemmert komt boven, en kan vervolgens aangepakt worden. Nieuwe invalshoeken worden ontdekt voor probleemoplossing, koersbepaling en procesbevordering.

 

De ZKM is bij uitstek een geschikt instrument bij vragen op het gebied van loopbaan, onderwijs, (geestelijke) gezondheid en zingeving. Voor mensen die koers willen bepalen op een kruispunt van wegen of klachten ontwikkelen bij stagneren in leven of werk en zichzelf willen vlottrekken.

 

Voordelen van de ZKM: 

  • Er wordt gewerkt vanuit een tweezijdige deskundigheid
  • Er is sprake van een combinatie van cognitie (gebeurtenis) en affect (betekenis)
  • De methode heeft een breed bereik van toepassingsgebieden
  • Er wordt dieper gegaan dan het gedrag (handelingen staan niet los van gevoel/betekenis)
  • De methode heeft een diagnostische en procesbevorderende functie
  • Het onderzoek verloopt gestructureerd en heeft zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve kant
  • De twee grondmotieven ‘zelfbevestiging’ en ‘verbondenheid’ worden als bril aangereikt waardoor naar het verhaal wordt gekeken
  • Het onderzoek biedt overzicht doordat de verhaalelementen kunnen worden overzien vanuit bv. een helikopterpositie of zijlijn. Er ligt een overzicht op tafel en dat wordt letterlijk mee naar huis genomen
  • De ZKM biedt een relatie van persoon en begeleider waarin de eigen kracht van de persoon wordt aangesproken en weerstand tegen nieuwe inzichten wordt geminimaliseerdWebdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign
webdesign groningen webdesign website laten ontwerpen website laten maken