Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

Ervaringen deelnemers

Wat motiveerde cursisten om juist voor deze opleiding te kiezen?

 

 • Behoefte aan professionele én persoonlijke ontwikkeling, een toevoeging aan de eigen expertise
 • Verdieping willen aanbrengen in interventiemogelijkheden
 • Gefascineerd door de diepte en de kracht van de methode
 • Behoefte aan iets nieuws
 • De link naar de psychologie en het compacte van het begeleidingstraject
 • Op zoek naar een methode waarin de cliënt meer centraal staat

 

Welke meerwaarde heeft de opleiding de afgestudeerden geboden?

 

 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • Nieuwe kijk op bronnen van gedrag, nieuwe invalshoeken, nieuw begrippenkader, impulsen vanuit de wetenschap, verdieping en verrijking
 • Verdieping in gespreksvaardigheden; goede vragen leren stellen
 • Leren luisteren; ook naar wat niet gezegd wordt
 • Een gestructureerde methode, theorie en praktijk gecombineerd
 • Een denk- en referentiekader voor begeleiding ook zonder de methode te gebruiken
 • Een opleiding waar meteen mee aan de slag kunnen
 • Contact met andere professionals
 • Ben bewuster geworden van mezelf en het feit dat je actief invloed kunt uitoefenen op je leven
 • Kijk scherper naar wat mensen beweegt en de betekenis van hun keuzes
 • Nadruk op het verhaal van de cliënt
 • Praten met mensen in plaats van tegen mensen
ZKM opleidingWebdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign
webdesign groningen webdesign website laten ontwerpen website laten maken