Docenten

Bij de opleiding zijn verschillende docenten betrokken:

Hubert Hermans

Professor dr. Hubert Hermans is grondlegger van de methode en emeritus hoogleraar aan de Radbout Universiteit Nijmegen. Als internationaal vooraanstaand expert op het gebied van persoonlijkheid en motivatie heeft hij tal van pubicaties op zijn naam, waaronder een aantal heel toegankelijke populair wetenschappelijke werken. In 2002 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn wetenschappelijke verdiensten voor de samenleving. Nog altijd zet hij zich vollop in om de theorievorming die aan de ZKM ten grondslag ligt verder bij te schaven en uit te bouwen. Als docent in de opleiding is hij een begenadigd verteller, en inpirerende bron van inzicht.

 

Meer over Hubert Hermans

Judith Smeets

Mw. drs. Judith Smeets is register-psychologe Arbeid en Organisatie en zkm-consultant van het eerste uur. Al in haar studententijd aan de RijksUniversiteit Groningen was zij betrokken bij de opleiding in de methode. In haar bedrijf Motief Loopbaanontwikkeling werkt zij vooral met hoger opgeleiden aan vraagstukken op het gebied van persoonlijk leiderschap, loopbaanontwikkeling, reïntegratie en outplacement. 

Mieke Wijdeveld

Mw. Mieke Wijdeveld is specialist in leerlingbeleiding. Ze heeft de Sociale Academie en de Voortgezette Opleiding Jeugdwelzijnswerk afgerond. Binnen de opleiding Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode, rondde ze de specialisaties Onderwijs en Opvoeding en Arbeid af. Vanuit een eigen praktijk begeleidt ze jongeren en volwassenen als trainer en coach: Mieke Wijdeveld Consultancy.

Mieke is tevens opleidingscoördinator.

 

Greetje Schout

Mw. drs. Greetje Schout is arbeids- en organisatiepsycholoog  Haar expertise ligt op het snijvlak van werk en psychische gezondheid. Zij zet o.a. de ZKM in bij het bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk. Thema’s als loopbaan- of studiekeuze, motivatie, vitaliteit, effectiviteit en werkplezier komen volop aan de orde tijdens haar trainingen en coaching. Greetje is eigenaar van GoedbeSchout, een psychologisch adviesbureau voor vitaliteit en loopbaan. 

Annerieke
Oosterwegel

Mw. dr. Annerieke Oosterwegel is naast zkm-consultant ook universitair docent aan de Opleiding Psychologie van de Universiteit Utrecht. Haar expertise ligt op het gebied van zelfbeleving en emotionele ontwikkeling, motivatie en persoonlijk functioneren. Als coördinator van het tutoraat en mentoraat bij de Opleiding Psychologie is zij voortdurend op zoek naar manieren om het welzijn en functioneren van studenten te faciliteren.

Supervisoren

Voor supervisie tijdens de opleiding kun je terecht bij elk van de hierboven genoemde docenten, maar ook bij Jan Nauta. Drs. Jan Nauta is naast zkm-consultant ook klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zijn expertise ligt op het gebied van (tegen)overdracht en persoonlijkheidproblematiek.

Meer over Jan Nauta

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign