Over de ZKM

De zelfkonfrontatiemethode gaat uit van de persoonlijke betekenisgeving van de cliënt

en geeft toegang tot de onderstromen van het gevoel.

Betekenisgeving

Elke persoon ervaart een situatie vanuit een eigen, persoonlijke  interpretatie die gebaseerd is op eerdere ervaringen. Hier een logisch verhaal van te maken geeft grip. De ZKM helpt om thema ’s zichtbaar te maken en structuur aan te brengen in het levensverhaal zonder dat verhaal geweld aan te doen. Omdat de methode uitgaat van dat wat de cliënt inbrengt en de cliënt zelf de interpretatie doet sluiten de inzichten altijd aan bij de eigen belevingswereld.

De onderstromen van het gevoel

De betekenis die mensen aan hun ervaringen geven kleuren hun gevoelsleven. Wat voor de een heel positief was kan bij een ander negatieve emoties oproepen. Onduidelijke gevoelens geven het gevoel in cirkels rond te draaien. De ZKM geeft toegang tot persoonlijke betekenissen en emotionele associaties waar de cliënt zich niet van bewust is. De konfrontatie zit in de herkenning van zulke patronen. De cirkel wordt dan doorbroken.

Voordelen

De ZKM is kort, overzichtelijk en gestructureerd. Jij helpt de cliënt patronen te identificeren en inzicht te krijgen in de redenen waarom hij of zij is vastgelopen. Ook leert de cliënt hoe vroegere ervaringen ingezet kunnen worden om een andere koers te varen. Met het overzicht over de eigen ervaringen worden verbanden zichtbaar. Dit maakt verandering mogelijk en geeft cliënten het gevoel dat zij de leiding over hun eigen leven (terug) hebben gekregen.

Meer over de methode

Verwante methoden

Als beoefenaar van de ZKM zul je in aanraking komen met een aantal methoden die gebaseerd zijn op hetzelfde gedachtengoed.

 

Voorbeelden zijn het Persoonlijk Positie Repertoir (PPR), Creative Writing, de Compositiemethode, de Team-KonfrontatieMethode, ZKM-organisatie, Dialogisch Leiderschap, de Quickscan, MyInsightOut, en de Personal Emotional Account of Cultural Experience (PEACE).

Meer over verwante methoden

Aansluitende methoden

De ZKM is net als Voice Dialogue, Opstellingen en Dramatherapie invoelend en systemisch. Evenals Cognitieve GedragsTherapie (CGT) is de ZKM gericht op de (her)interpretatie van situaties. Positieve psychologie, Acceptance & Commitment Therapy (ACT), en de oplossingsgerichte benadering zijn behulpzaam bij het in beweging komen vanuit zelfinzicht. Werk je met deze methoden, dan kan de ZKM een mooie aanvulling vormen.

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign