Workshops

Ook zonder ZKM-ervaring

Coachen met de ZKM:
snel en effectief

Greetje Schout

Vitaliteit, psychologische flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid zijn actuele thema’s. Zowel voor individuele medewerkers als organisaties zijn energie, motivatie, zelfsturing en talentontwikkeling van belang om wendbaar te zijn en te blijven. De ZKM kan daarbij op allerlei niveaus behulpzaam zijn.

 

LEERDOELEN

Inzicht opdoen in enkele actuele psychologische theorieën over ‘psychologische flexibiliteit of vitaliteit’.

De ZKM kunnen plaatsen in de context van deze theorieën

Inzicht krijgen in je eigen vitaliteit aan de hand van enkele ‘ZKM-ontlokkers’ (open vragen) en het invullen en scoren van een ‘gevoelslijst’.

Kennismaken met de ZKM-cirkel.

Leren toepassen van enkele ZKM-elementen bij vragen van medewerkers of organisaties in je eigen (coachings)praktijk.

 

DATA, LOCATIE EN KOSTEN

9 november 2018 van 13 tot 17 uur in Amersfoort of Beekbergen.

Kosten: € 95,- (incl. koffie/thee).

 

ACCREDITATIE

4 punten voor het NIP-register A&O/A&G.

aanmelden

 

Oefencliënt worden

Het is nodig dat cursisten tijdens de ZKM-opleiding met de methodiek kunnen oefenen op cliënten. Als je beperkte financiële middelen hebt en graag wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling, kun je je opgeven als oefencliënt.

Je kunt dan tegen een geringe onkostenvergoeding (€ 150,-) gebruik maken van een unieke mogelijkheid: een zelfonderzoek begeleid door een ZKM-consultant in opleiding. Deze ontvangt supervisie van een ervaren ZKM-docent.

 

Voorwaarden

investering van tijd (minimaal 10 uur: gesprek en scoren gevoelens via online programma).

beperkte financiële middelen (geen of gering inkomen).

geen zware problematiek.

 

Interesse?

Als je vragen hebt of je wilt aanmelden als oefencliënt, neem dan contact op de ZKM-opleiding door een mail te sturen naar mieke.wijdeveld@zkmopleiding.nl. Zij bekijkt of je in aanmerking komt en of er een cursist bij jou in de buurt is die ruimte heeft voor een extra oefencliënt.

voor zkm-consultants® (i.o.)


Formuleren van waardegebieden

Mieke Wijdeveld

Waardegebieden vormen het fundament onder een zelfonderzoek. In de praktijk blijkt dit een onderdeel van de ZKM methodiek waarvan het belang nogal eens onderschat wordt.

Deze workshop biedt de gelegenheid expliciet stil te staan bij de vaardigheid om goede waardegebieden te ontlokken en te formuleren. Er wordt geoefend met behulp van verschillende werkvormen en bestaand casusmateriaal.

 

leerdoelen

Inzicht in het belang van goede waardegebieden als fundament voor een zelfonderzoek.

Vaardigheden om daar, als helper, aan bij te dragen.

Houding van ‘niet weten’ waardoor de persoon in de bovenpositie in dialoog raakt met zichzelf.

 

korte inhoud

 

DATA, LOCATIE EN KOSTEN

Duur: 1 dagdeel
Datum en locatie in overleg met deelnemers

Kosten: 90,-

aanmelden

 

Spelen met alfa's

Annerieke Oosterwegel

Bent u als zkm-consultant ook geneigd de cijfermatige kant van de ZKM een beetje te laten zitten? Betrapt u zichzelf er wel eens op dat u vol onbegrip naar zo’n uitdraai zit te staren? Wordt u ook een beetje onzeker, als de alfa’s, gemiddelden, of correlaties niet voldoen aan de standaarden die u hebt geleerd?

 

Dat is jammer, want juist ook deze cijfertjes kunnen u heel snel, heel helder, heel veel vertellen over de onbewuste denkpatronen van uw klant. Alfa’s, gemiddelden en correlaties vertellen u misschien niet direct wat iemand denkt en voelt, maar wel hoe iemand dat doet. In deze workshop gaan we op een speelse manier oefenen met interpreteren. We doen dat in eerste instantie aan de hand van extreme, gefingeerde resultaten, maar natuurlijk is er ook ruimte voor eigen casusmateriaal.

 

leerdoelen

Ophalen van de betekenis van de verschillende cijfers.

Vertrouwd raken met de psychologische interpretatie van de statische resultaten.

 

DATA, LOCATIE EN KOSTEN

Duur: 1 dagdeel

Datum: in overleg

Locatie: De Uithof, Utrecht

Kosten: 90,-

aanmelden

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign