Toepassingsgebieden

De ZKM maakt thema's en patronen in de levensloop zichtbaar en geeft realistische handvatten voor een passende, constructieve en bevredigende koers. De methode is bij uitstek geschikt bij vragen op het gebied van loopbaan, onderwijs, (geestelijke) gezondheid en zingeving. Voor mensen die voor een keuze staan of stagnatie ervaren en zichzelf vlot willen trekken.

Vraagstukken

Wie ben ik? Ben ik (nog) op de goede weg? Wat past bij mij? Welke kant moet ik op? Waarom loopt het niet zoals ik wil? Hoe krijg ik mijn energie en zin in het leven terug? Hoe kan ik de verschillende kanten in mijzelf verenigen? Wat is de rode draad in mijn verhaal? De methode wordt veel ingezet bij vraagstukken op het gebied van identiteit, authenticiteit, vitaliteit, innerlijke conflicten, keuzestress, loopbaan en burn-out.

Doelgroepen

De ZKM is geschikt voor alle mensen die vastgelopen zijn, op een kruispunt in hun leven staan, verschillende kanten van zichzelf met elkaar willen verenigen, of tot bloei willen komen. 

De  oorspronkelijke versie van de ZKM gaat uit van individuele cliënten, bijvoorbeeld middelbare scholieren, jongvolwassenen, vijftigers, mensen met een migratie-verleden.

Voor kinderen en teams zijn speciale versies ontwikkeld.

voorbeelden van situaties waarin de ZKM bij uitstek geschikt is

Studiekeuze

Lisa is niet zeker over haar studiekeuze. De ZKM helpt haar om de verwachtingen van haar omgeving van haar eigen interessen te onderscheiden.

Valkuilen

In het leven van Joris gaat telkens iets mis. Met de ZKM leert hij zijn valkuilen in kaart te brengen en meer constructieve keuzes te maken.

Loopbaan

Maurice is op zijn 55e boventallig verklaard. De ZKM helpt hem dit gegeven een plek te geven en een nieuw beeld van de toekomst op te bouwen.

Identiteit

Aicha heeft een migratie-achtergrond. Met de ZKM leert zij om vanuit haar loyaliteitsconflicten haar eigen identiteit vorm te geven.

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign