De opleiding

De ZKM is geschikt voor vraagstukken op het gebied van arbeid, gezondheid, onderwijs, en opvoeding.

Elk van onze opleiders is gespecialiseerd in minimaal één van die gebieden.

De kracht van de opleiding ligt in de combinatie van overzichtelijkheid en flexibiliteit. Je leert hier je aanpak helemaal af te stemmen op de persoon waarmee je werkt. Ook is er een nascholingsprogramma.

Leeronderzoek

Het leeronderzoek vormt het fundament voor de ZKM-opleiding.

In drie persoonlijke gesprekken met één van onze docenten zoom je in op de manier waarop je in het leven staat en welke koers je wilt varen. Zo ervaar je meteen de meerwaarde van de ZKM. Dit is een mooie manier om te onderzoeken of de methode bij je past voordat je aan de eigenlijke opleiding begint.

 

Kosten: € 600

 

 

 

 

accreditaties

Onze basismodule is door meerdere beroepsverenigingen geaccrediteerd. Klik voor meer informatie op accreditaties.

 

KLACHTENPROCEDURE

Als opleiding nemen wij eventuele klachten van onze studenten serieus. Download hier onze klachtenprocedure (PDF bestand)

 

Analyse

De resultaten van een zelfonderzoek kunnen met de hand of via een computerprogramma worden geanalyseerd. Onze studenten kunnen gebruik maken van het analyseprogramma zkmonderzoek.

Basismodule

Deze module bestaat uit negen dagen colleges en workshops. Het theoretische gedeelte behandelt de ZKM en de waarderingstheorie in de context van andere theorieën in de persoonlijkheidsleer en de narratieve psychologie. In het praktijkgedeelte oefenen cursisten de methode met elkaar. De totale studielast is circa 200 uur. De eerstvolgende Basismodule start bij voldoende deelnemers in het voorjaar van 2020 in Utrecht.

 

Toelatingsvoorwaarden

je bent een professional die werkt als psycholoog, (ortho) pedagoog, psychotherapeut, re-integratiebegeleider, leerlingbegeleider, remedial teacher, theoloog, maatschappelijk werker, sociaal wetenschappelijk onderzoeker, e.d.

 

Eisen ten aanzien van vooropleiding en ervaring

Mocht dat nodig zijn dan bieden wij voorbereidende workshops/trainingen om goed toegerust te kunnen instromen.

 

Kosten: € 2700

 

 

 

Specialisatiemodule

In deze module worden de ZKM en de waarderingstheorie verder uitgewerkt en onder supervisie toegepast in het eigen werkveld. Dus ook hier weer een combinatie tussen praktijk en theorie. Deze module is alleen toegankelijk als je de basismodule met succes hebt afgerond.

 

Elke opleidingsdag heeft betrekking op een specifiek thema. Er wordt veel aandacht besteed aan de validatiefase, zowel op inhoud (instrumentarium) als proces. Verder komen o.a. aan bod: 'ZKM in teams en organisaties' en 'ZKM-consultants® en acquisitie'. Onder supervisie werk je met je eigen cliënten. De totale studielast is circa 208 uur.

Het is ook mogelijk om in te schrijven voor één specifieke dag of meerdere dagen.

 

Afstuderen

De ZKM-opleiding wordt afgesloten met het volgen van twee supervisietrajecten en het schrijven van een eindwerkstuk (een verhandeling over een theoretisch concept uit de ZKM en waarderingstheorie evenals de beschrijving van een zelfonderzoek I en II). Daarnaast moet de cursist zelfstandig vier zelfonderzoeken met de ZKM uitvoeren en dit vastleggen in een reflectieverslag. Na het voltooien van deze verdiepende module mag de cursist zich ZKM-consultant® noemen.

 

Kosten specialisatiemodule: € 2500

Het volgen van een losse dag kost
€ 125

 

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign