De opleiding

De ZKM is geschikt voor vraagstukken op het gebied van arbeid, gezondheid, onderwijs, en opvoeding.

Elk van onze opleiders is gespecialiseerd in minimaal één van die gebieden.

De kracht van de opleiding ligt in de combinatie van overzichtelijkheid en flexibiliteit. Je leert hier je aanpak helemaal af te stemmen op de persoon waarmee je werkt. Ook is er een nascholingsprogramma.

Leeronderzoek

Het leeronderzoek vormt het fundament voor de ZKM-opleiding.

In drie persoonlijke gesprekken met één van onze docenten zoom je in op de manier waarop je in het leven staat en welke koers je wilt varen. Zo ervaar je meteen de meerwaarde van de ZKM. Dit is een mooie manier om te onderzoeken of de methode bij je past voordat je aan de eigenlijke opleiding begint.

 

Kosten: € 1000

Indien je daarna besluit bij ons de opleiding te gaan volgen, krijg je daarop een korting van € 400

 

 

 

 

accreditaties

Onze opleiding is in het verledendoor meerdere beroepsverenigingen geaccrediteerd. Klik voor meer informatie op accreditaties.

 

KLACHTENPROCEDURE

Als opleiding nemen wij eventuele klachten van onze studenten serieus. Download hier onze klachtenprocedure (PDF bestand)

 

Analyse

De resultaten van een zelfonderzoek kunnen via een computerprogramma worden geanalyseerd. Onze studenten kunnen gebruik maken van het analyseprogramma zkmonderzoek.

Opleidingsmodule 1

Deze module bestaat uit colleges, workshops en begeleide intervisie. Het theoretische gedeelte behandelt de ZKM en de waarderingstheorie in de context van andere theorieën in de persoonlijkheidsleer en de narratieve psychologie. In het praktijkgedeelte oefenen cursisten de methode met elkaar. Daarbij maken ze gebruik van een beveiligd online programma, waarvan ze gedurende hun opleiding gratis gebruik mogen maken. De opleiding zelf wordt volledig online gegeven via Zoom.

 

Toelatingsvoorwaarden

Je bent een professional die werkt als psycholoog, (ortho) pedagoog, psychotherapeut, geestelijk verzorger, re-integratiebegeleider, leerlingbegeleider, remedial teacher, theoloog, maatschappelijk werker, sociaal wetenschappelijk onderzoeker, e.d.

 

Eisen ten aanzien van vooropleiding en ervaring

Mocht dat nodig zijn dan bieden wij voorbereidende workshops/trainingen om goed toegerust te kunnen instromen.

 

 

 

 

 

OPLEIDINGSmodule 2

In deze module worden de ZKM en de waarderingstheorie verder uitgewerkt en onder supervisie toegepast in het eigen werkveld. Dus ook hier weer een combinatie tussen praktijk en theorie. 

 

Elke opleidingsdag heeft betrekking op een specifiek thema. Er wordt veel aandacht besteed aan de validatiefase, zowel op inhoud (instrumentarium) als proces. Verder komen o.a. aan bod: 'ZKM in teams en organisaties' en 'ZKM-consultants® en acquisitie'. Onder supervisie werk je met je eigen cliënten. 

De totale studielast van de gehele opleiding is ca. 300 uur.

 

Afstuderen

De ZKM-opleiding behelst twee literatuurtoetsen en wordt afgesloten met het volgen van twee supervisietrajecten van elk 6 uur, het schrijven van een eindwerkstuk (een verhandeling over een theoretisch concept uit de ZKM en waarderingstheorie evenals de beschrijving van een zelfonderzoek I en II) en een eindgesprek met één van de docenten. Daarnaast moet de cursist zelfstandig vier zelfonderzoeken met de ZKM uitvoeren en dit vastleggen in een reflectieverslag. Na het voltooien van deze verdiepende module mag de cursist zich ZKM-consultant® noemen.

 

 

De opleiding in 2024 wordt volledig online (in totaal 20 dagdelen) gegeven.

Kosten: € 4750

 

eRVARING VAN EEN deelnemer aan de opleiding

"De opleiding tot ZKM-consultant® heeft mij veel gebracht. Al eerste doel ik op het inzicht in de effectiviteit van de methodiek, zoals het systematisch vergroten van het zelfinzicht en het kunnen onderkennen van onderliggende gevoels- en gedragspatronen bij coachees (maar niet onbelangrijk: vooral ook bij mijzelf). De meerwaarde ligt met name in de rechtstreekse verbinding die ZKM genereert tussen het persoonlijk verhaal en de onderliggende gevoelens die bij dit narratief in kaart gebracht worden door de coachee zelf. De bewustwording die dit oplevert, biedt een geweldige kans tot zelfsturing.
Wat mij zeer aanspreekt is de gevalideerde werkwijze die dit mogelijk maakt.

Een werkwijze overigens die voldoende ruimte laat voor zelfsturing voor de coachee en creativiteit en flexibiliteit bij de ZKM-consultant®. ZKM is noch dogmatisch, noch oordelend. Feitelijk faciliteert de ZKM de coachee de mogelijkheid 'de eigen lens wat op te rekken', waarmee zelfbewust een zelf gekozen nieuwe weg kan worden ingeslagen."

 

Webdesign by van Heemstra WebdesignWebdesign